Op 2 februari lanceert Stichting Kikid een training voor jongeren op het voortgezet onderwijs getiteld “Ik hou van mij”. Deze eerste training vindt plaats op een middelbare school in Amsterdam en zal vervolgens door het hele land worden gegeven. Vanwege het enthousiasme van zowel de leraren als de leerlingen zal het gehele programma de komende twee jaar worden onderzocht op effectiviteit door landelijk kenniscentrum ‘Movisie’ en onderzoeksbureau ‘TNO’.

Kikid lanceert weerbaarheidstraining ‘Ik hou van mij’ voor jongeren.
De training wordt gegeven door, bij Stichting Kikid intern opgeleide, trainers. In deze training leren leerlingen vaardigheden om, om te gaan met wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit en werken ze op een speelse manier aan vergroten van hun eigenwaarde; hoe leer je om van jezelf te houden. De thema’s uit de training zijn: wensen en grenzen, groepsdruk en onzekerheid en kwaliteiten. De leerlingen leren o.a het onderscheid te maken tussen fictie en realiteit en dat ze zich niet moeten vergelijken met modellen en idolen uit de media die er allemaal ‘perfect’ uit zien en daarmee een onnatuurlijk beeld van de werkelijkheid weergeven. Ook middels fysieke opdrachten en groepsgesprekken leren de jongeren waar hun eigen grens ligt en hoe ze deze kunnen aangeven. De training laat de jongeren met name zien dat ze goed zijn zoals ze zijn en dat het belangrijk is om te houden van jezelf.
Naar aanleiding van het succesvolle theater/voorlichtings project Benzies & Batchies kreeg Stichting Kikid van middelbare scholen de vraag of zij een vervolgtraject konden aanbieden. De vervolgens door Stichting Kikid zelf ontwikkelde weerbaarheidlessen zijn in het schooljaar 2009-2010 getest door middel van pilots op verschillende middelbare scholen in Amsterdam. De scholen waren zeer enthousiast over de lessen en daarom is besloten om deze weerbaarheidtraining vanaf het schooljaar 2010-2011 als vast onderdeel aan te bieden. Deze weerbaarheidstraining wordt financieel ondersteund door het VSB Fonds en ZonMW.
Het product aanbod van Stichting Kikid is op deze manier gegroeid naar: twee theaterstukken (seksualiteit en drank/drugs) met bij behorende discussieprogramma’s en een weerbaarheidstraining. Elk product is apart af te nemen maar de praktijk wijst uit dat scholen vaak een combinatie afnemen voor een maximaal effect.
Bron: kikid.nl

Uw motivatiecoach voor Rotterdam en wijde omgeving. www.motivatiecoach010.nl
De motivatiecoach is verantwoordelijk voor het begeleiden van de deelnemers die in een aantal stadsdelen inburgeringstrajecten volgen. De begeleiding geldt het totale traject, met als doel het voorkomen dat inburgeraars uitvallen tijdens het traject.


Burn-out

Stress is gezond, zolang de eisen die worden gesteld of die iemand zichzelf stelt niet hoger zijn dan wat hij aankan. Burn-out is het eindstadium van langdurige roofbouw op lichaam en geest, meestal door een combinatie van werk- en privéproblemen. De weg naar herstel kan lang zijn en vergt professionele hulp. Welke soorten hulp zijn er en hoe leer je om na herstel wel adequaat met stress om te gaan?

Achtergrondinformatie burn-out

Spanning en stress horen bij het leven. Het maakt mensen in situaties die daarom vragen alert en stelt ze in staat adequaat te reageren. Stress is dan effectief. Wanneer dat niet het geval is, wordt stress ongezond. Voor stress op het werk geldt hetzelfde. Hard werken is op zichzelf niet verkeerd, maar wel als er structureel te hard wordt gewerkt en er geen rustmomenten meer zijn. Stress veroorzaakt dan overbelasting en uitputting die kan leiden tot overspannenheid of burn-out.

Kenmerken burn-out
Bij overspannenheid hebben mensen gedurende enige tijd te kampen gehad met teveel stress. Ze kunnen met rust relatief snel herstellen als de oorzaak van de spanning weggenomen wordt. Bij burn-out is de overbelasting zo groot en zo langdurig geweest dat rust alleen niet helpt om de balans in het leven terug te vinden. Training en therapie zijn dan nodig voor herstel. Overspannenheid die genegeerd wordt kan ontaarden in burn-out.

Burn-out is de benaming voor de situatie waarin mensen zich door hun werk totaal opgebrand voelen. Een veelgebruikte vergelijking is die met een accu waaraan steeds meer energie wordt onttrokken zonder dat hij voldoende wordt bijgeladen. Uiteindelijk is de accu leeg en start de motor niet meer.

Sommige mensen zijn gevoeliger voor burn-out dan anderen. Over het algemeen is het zo dat mensen die erg betrokken zijn bij hun werk en veel doorzettingsvermogen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, een groter risico lopen. Niet alleen persoonlijke eigenschappen, maar ook de situatie op het werk en de sociale omgeving kunnen mensen kwetsbaarder maken. Zo hebben alleenstaanden, hoger opgeleiden, mensen zonder kinderen en vrouwen vaker een burn-out.


De voortekenen van burn-out herkennen
Het niet herkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor het ontwikkelen van een burn-out. Vroege waarschuwingssignalen zijn bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachtigheid, grote stemmingsschommelingen, besluiteloosheid, slaapproblemen, langzamer en minder efficiënt werken dan men gewend is, meer fouten maken, lusteloosheid, onverschilligheid zowel t.a.v. werk als privé-aangelegenheden, toenemende onzekerheid en geen zin meer hebben in seks of intimiteit, geen behoefte meer hebben aan het zien van vrienden, (chronische) vermoeidheid, je hobby's verwaarlozen, gevoeligheid voor hoofdpijn, griep en kwaaltjes.

Het is belangrijk deze signalen niet te negeren. Mensen denken gemakkelijk dat hun klachten vanzelf over zullen gaan. Dat is echter niet het geval. Als de overbelasting niet wordt aangepakt, zullen de klachten alleen maar verergeren. Met burn-out tot gevolg.

Hoe langer de overbelasting of de burn-out bestaat, hoe langer het herstel duurt of volledig herstel uitblijft. Bovendien heeft een burn-out meestal grote gevolgen voor relatie, carrière en zelfvertrouwen. Het is dus belangrijk niet af te wachten maar stressklachten aan te pakken om burn-out te voorkomen.
Bron: teleac.nl

We hebben allemaal wel eens het gevoel niet goed genoeg te zijn. Je zelfrespect krijgt keer op keer een deuk en je lijkt er niets aan te kunnen doen. Twijfel je zo nu en dan aan jezelf, of kamp je met faalangst, schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens en gebrek aan zelfvertrouwen? Het is wonderlijk hoezeer we steeds weer een leven creëren dat precies ons idee over wat we waard zijn weergeeft. We zijn ons vaak niet bewust van onze innerlijke overtuigingen.

Annemarie Postma weet daar alles van. Op haar dertiende belandde ze in een rolstoel. Het beeldschone en succesvolle meisje was opeens een zielig kind geworden, waarover men meewarig sprak. Maar Annemarie Postma vocht terug. Ze wilde fotomodel worden en werd het ook. Toonaangevende tijdschriften plaatsten fotoreportages van haar, waarmee ze internationale roem oogstte. Annemarie liet zien dat eigenwaarde te ontwikkelen is, ook tegen de verdrukking in. Ze bestudeerde het mechanisme van eigenwaarde en zelfrespect, volgde workshops en seminars op het gebied van toegepaste psychologie en de ontwikkeling van de hersens.

Nu kan ze volmondig zeggen: `Ik hou van mij.' Met talloze voorbeelden lardeert ze haar, met grote intensiteit en oprechtheid geschreven, boek dat als een leidraad voor velen kan dienen. Annemarie Postma legt uit hoe men het gevoel van eigenwaarde terug kan krijgen of kan versterken, hoe de mechanismen werken die het zelfrespect saboteren en hoe men zich daartegen kan wapenen. Dit boek is een inspiratie om jezelf beter te leren kennen en zelf de oplossing voor je knelpunten te worden.


Burnout problemen.
'Het meisje zonder handen' is een prachtige symbolische weergave van de hedendaagse burn-out problematiek en van de onbalans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden in onze cultuur. In dit boek belicht Karen stap voor stap de diepere wijsheid van het sprookje over het 'onthande' vrouwelijke toe aan de hand van maatschappelijke verschijnselen en psychische dynamieken, waarbij ze onverwachte en nieuwe invalshoeken geeft, en tevens laat zien hoe je 'je eigen handen terugkrijgt', zodat je je leven écht in eigen hand kunt gaan nemen.

Harrie Jekkers - Ik hou van mij (songtekst, songteksten)

"Ik hou van.. mij"
hoor je nooit zingen
"Ik hou van mij"
wordt nooit gezegd
maar ik hou van mij
ga ik toch zingen
want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt, hehehehe!

Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan!

Ik blijf bij mij, en niet voor even
Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd
ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven
ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt!

Ik hou van jou
zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou, schat en ik meen het echt
maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel
zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht, heeey!

Ik hou van mij, van mij, van mij
en van geen ander, yeah yeah!
Want ik ben verreweg, de leukste die ik ken, jeuh
Ik hoef mezelf zonodig ook van mij niet te veranderen
ik blijf bij mij mezelf, gewoon zo als ik ben

Want "ik hou van jou"
betekent meestal:
"schat, hier heb je mijn problemen, los maar op, jeuh!
ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel" (ja)
Je geeft de hel weg, dank je wel zeg,
rot lekker op

Want houden van een ander,
dat heb jij alleen maar nodig
omdat je niet genoeg kan houden van jezelf
Hou van jou joh, maak de ander overbodig,
want ware liefde, geloof me, begint áltijd
bij jezelf

want "ik hou van jou" is niet de sleutel tot de ander
maar "ik hou van mij", al klinkt het bot en slecht
want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars
als ie "ik hou van jou" tegen een ander zegt

Harrie Jekkers - Ik hou van mij
 

 


010WEBDESIGN.NL